Menu

 

Obec Kostolná pri Dunaji
ObecKostolná pri Dunaji

Zápis do materskej školy Kostolná pri Dunaji

Podmienky prijímania pre školský rok 2024/2025

Riaditeľka MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Kostolná pri Dunaji 6/Óvoda Egyházfa 6 v súlade s §59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok 2024/2025 prerokované so zriaďovateľom dňa 16. apríla 2024.
Forma a priebeh zápisu:
- Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať osobne v MŠ (môže byť prítomné aj dieťa) dňa 22.5.2024 v čase od 09:00 do 12:00 hod. v budove MŠ.
Zákonný zástupca prinesie v uvedenom čase vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ - dostupná v MŠ a na stiahnutie TU. Je žiaduce, aby osobné údaje o dieťati boli uvedené v rozsahu a tvare totožnom ako na rodnom liste.
Súčasťou žiadosti musí byť aj Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní (je súčasťou žiadosti).
Žiadosť musia podpísať obaja zákonní zástupcovia. Pri osobnom podaní Vám poskytneme bližšie informácie, zodpovieme na prípadné otázky.
Žiadosť je možné doručiť aj poštou na adresu: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, 903 01 Kostolná pri Dunaji 6 v termíne od 1. mája do 31. mája 2024 alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na ovodakostolna@gmail.com.


Viac info na telefónnom čísle 0910501529.


Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy v zmysle § 5 ods. 14 písm. a/zákona č. 596/2003 Z.z. vydá riaditeľka MŠ do 30. júna 2024.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- mladšie deti ako tri roky môžu byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dieťa dostatočne osvojené hygienické a sebaobslužné návyky a sú k prijatiu vytvorené vhodné podmienky.
Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijíma dieťa:
- ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
- pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. ak do 31.8.2024 dovŕši 5 rokov),
- dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. dieťa, ktoré dovŕši 4 roky do 31.8.2024, a následne
- dieťa, ktoré dovŕši 3 roky veku do 31.8.2024.
Ostatné podmienky prijímania:
- do MŠ môže byť prijatý súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu,
- ak je záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy vyšší ako je kapacita MŠ, sú pri prijímaní uprednostnené deti s trvalým pobytom Kostolná pri Dunaji.
Kostolná pri Dunaji 19. apríl 2024

PaedDr. Gabriela Szabová, riaditeľka MŠ

Óvodába való beiratkozás a 2024/2025-ös tanévre
A beiratkozás a 2024/25-ös tanévre 2024. màjus 22.-én lesz 9 órától 12 óráig az óvoda épületében.
A törvényes képviselő a kérvénnyel együtt (a kérvény megtalálható kinyomtatva az óvodában vagy letölthető a falu honlapján is) leadja az orvosi igazolást is arról, hogy a gyermeke látogathatja az óvodát. A kérvénynek tartalmaznia kell a kötelező oltásokról szóló orvosi nyilatkozatot is. A kérvényt mindkét törvényes képviselőnek alá kell írnia.
A kérvény postán is elküldhető 2024. május 1. és május 31.- e között, az alábbi címre:

Materská škola s vyučovacím jazykom madarským, Kostolná pri Dunaji 6, 903 01
Vagy email címünkre: ovodakostolna@gmail.com
Az óvoda telefonszàma: 0910/501 529
A gyermek óvodába való felvételéről az óvoda igazgatónője dönt az 596/2003-as törvény alapján (§ 5 ods. 14 písm.), az erről szóló határozatot 2024. június 30-ig megkapja a gyermek törvényes képviselője.
Az óvodába való beíratkozás feltételei:
- az óvodába általában háromtól hat éves korú gyermekek nyerhetnek felvételt
- amennyiben az óvoda kapacitása engedi az óvodalátogatásra kivételesen felvehetőek a 3 éven aluli gyermekek is
- elönyben részesülnek az 5. életévüket betöltött gyermekek, akik számára az óvodai nevelés kötelező
Egyéb feltételek:
- az óvodába felvehetö a már óvodába járó gyerek testvére
- ha az érdeklödés nagyobb mint az óvoda kapacitása, elönybe részesülnek az állandó lakhellyel rendelkezö egyházfai gyerekek Egyházfa, 2024.április 19.


Az óvoda igazgatónője
PaedDr. Gabriela Szabová

Dátum vloženia: 22. 4. 2024 10:17
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 4. 2024 11:02
Autor: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 20.6.2024, 15:09:33

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
takmer jasno 27 °C 17 °C
piatok 21. 6. mierny dážď 31/19 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 26/18 °C
nedeľa 23. 6. jasná obloha 27/16 °C

 

Kde nás nájdete