Kostolná pri Dunaji
ObecKostolná pri Dunaji

Chcem zmeniť objem/počet nádob alebo frekvenciu odvozu komunálneho odpadu


Poplatník za komunálny odpad je fyzická osoba, ktorá má v obci Kostolná pri Dunaji trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť (vlastní nehnuteľnosť) alebo užíva nehnuteľnosť na území obce.


Poplatková povinnosť  vzniká dňom, ktorým poplatníkovi vznikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom nadobudnutia nehnuteľnosť na území mesta alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta a zaniká dňom, ktorým poplatníkovi zanikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom zániku vlastníctva k nehnuteľnosť na území mesta alebo dňom ukončenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Sankcie v daňovom konaní 

  • za nesplnenie oznamovacej povinnosti – poplatník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá oznámenie k poplatku v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.
  • sankcia za omeškanie úhrady poplatku – za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku; ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15 %.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o zmenu počtu, frekvencie zberu a odvozu/typu zberných nádob na KO (tlačivo)

Dátum a čas

Dnes je utorok, 3.8.2021, 0:13:43

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 2. 8. 2021
oblačno 25 °C 16 °C
utorok 3. 8. mierny dážď 27/15 °C
streda 4. 8. slabý dážď 27/16 °C
štvrtok 5. 8. slabý dážď 18/16 °C

 

Kde nás nájdete