Menu

 

Obec Kostolná pri Dunaji
ObecKostolná pri Dunaji

Chcem podať daňové priznanie za nehnuteľnosť


Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú vlastníci aj nájomcovia nehnuteľností do 31.01. príslušného roka (v tomto prípade je rozhodujúci dátum zavkladovania nehnuteľnosti katastrom – ak je napríklad povolený vklad do 01.01.2020 (vrátane) – priznanie sa podáva na rok 2020, ak bol vklad povolený 02.01.2020 a neskôr priznanie sa podáva na rok 2021, t. j . do 31.01.2021)

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na povinnosť daňovníka podať priznanie k dani z nehnuteľností sú zmeny, ktoré majú vplyv na daňovú povinnosť:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti povolením vkladu do katastra nehnuteľností; na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy (tí, čo nadobudli nehnuteľnosť),
 • predaj nehnuteľností alebo darovanie nehnuteľností povolením vkladu v katastri nehnuteľností (tí, čo prišli o nehnuteľnosť),
 • nadobudnutie nehnuteľností v dražbe,
 • nadobudnutie nehnuteľností dedením,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov; po rozvode a následnom vysporiadaní majetku (na základe rozhodnutia súdu, dohody alebo zákona),
 • právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
 • právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolená stavby,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
 • začatie užívania stavby, drobnej stavby,
 • povolenie zmeny užívania stavby alebo bytu alebo nebytového priestoru,
 • po prístavbe a nadstavbe, ak došlo k zmene zastavanej plochy a počte podlaží,
 • zbúranie stavby na základe povolenia na odstránenie stavby a po následnom zápise v katastri nehnuteľností,
 • zmena užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala po kolaudácii,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zriadením trhového miesta s predajným stánkom,
 • pozemkové úpravy ako sú zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti, rozdelenie, preparcelovanie, scelenie alebo prečíslovanie pozemkov v katastri nehnuteľností,
 • zmena výmery nehnuteľnosti po prístavbe alebo nadstavbe,
 • zmena skutočností, pre uplatnenie si úľavy na dani podľa platného VZN alebo zákona.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa... (kompletné editovateľné tlačivo)


Priznanie k dani – II. oddiel – pozemky (editovateľné tlačivo)


Priznanie k dani – III. oddiel – stavba na jeden účel (editovateľné tlačivo)


Priznanie k dani – III. oddiel – stavby na viaceré účely (editovateľné tlačivo)


Ak vlastnia nehnuteľnosť viacerí spoluvlastníci a dohodnú sa, že podanie priznania a platbu dane realizuje jeden z nich, je potrebné o tom informovať obecný úrad v Kostolnej pri Dunaji. Príslušné tlačivo oznámenia o dohode spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností nájdete TU.

 

Ak ste predali nehnuteľnosť, je potrebné podať daňové priznanie na ukončenie daňovej povinnosti alebo vyplniť a poslať tlačivo na zánik daňovej povinnosti (tlačivo TU


Súvisiace predpisy:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

VZN č. 2/2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 25.2.2024, 19:46:04

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
1
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 1 2 3
1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 25. 2. 2024
zamračené 12 °C 5 °C
pondelok 26. 2. zamračené 14/6 °C
utorok 27. 2. zamračené 13/8 °C
streda 28. 2. zamračené 13/8 °C

 

Kde nás nájdete