Kostolná pri Dunaji
ObecKostolná pri Dunaji

Chcem podať daňové priznanie za nehnuteľnosť


Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú vlastníci aj nájomcovia nehnuteľností do 31.01. príslušného roka (v tomto prípade je rozhodujúci dátum zavkladovania nehnuteľnosti katastrom – ak je napríklad povolený vklad do 01.01.2020 (vrátane) – priznanie sa podáva na rok 2020, ak bol vklad povolený 02.01.2020 a neskôr priznanie sa podáva na rok 2021, t. j . do 31.01.2021)

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na povinnosť daňovníka podať priznanie k dani z nehnuteľností sú zmeny, ktoré majú vplyv na daňovú povinnosť:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti povolením vkladu do katastra nehnuteľností; na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy (tí, čo nadobudli nehnuteľnosť),
 • predaj nehnuteľností alebo darovanie nehnuteľností povolením vkladu v katastri nehnuteľností (tí, čo prišli o nehnuteľnosť),
 • nadobudnutie nehnuteľností v dražbe,
 • nadobudnutie nehnuteľností dedením,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov; po rozvode a následnom vysporiadaní majetku (na základe rozhodnutia súdu, dohody alebo zákona),
 • právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
 • právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolená stavby,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
 • začatie užívania stavby, drobnej stavby,
 • povolenie zmeny užívania stavby alebo bytu alebo nebytového priestoru,
 • po prístavbe a nadstavbe, ak došlo k zmene zastavanej plochy a počte podlaží,
 • zbúranie stavby na základe povolenia na odstránenie stavby a po následnom zápise v katastri nehnuteľností,
 • zmena užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala po kolaudácii,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zriadením trhového miesta s predajným stánkom,
 • pozemkové úpravy ako sú zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti, rozdelenie, preparcelovanie, scelenie alebo prečíslovanie pozemkov v katastri nehnuteľností,
 • zmena výmery nehnuteľnosti po prístavbe alebo nadstavbe,
 • zmena skutočností, pre uplatnenie si úľavy na dani podľa platného VZN alebo zákona.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa... (kompletné editovateľné tlačivo)


Priznanie k dani – II. oddiel – pozemky (editovateľné tlačivo)


Priznanie k dani – III. oddiel – stavba na jeden účel (editovateľné tlačivo)


Priznanie k dani – III. oddiel – stavby na viaceré účely (editovateľné tlačivo)


Ak vlastnia nehnuteľnosť viacerí spoluvlastníci a dohodnú sa, že podanie priznania a platbu dane realizuje jeden z nich, je potrebné o tom informovať obecný úrad v Kostolnej pri Dunaji. Príslušné tlačivo oznámenia o dohode spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností nájdete TU.


Súvisiace predpisy:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

VZN č. 2/2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Dátum a čas

Dnes je utorok, 3.8.2021, 0:07:44

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 2. 8. 2021
oblačno 25 °C 16 °C
utorok 3. 8. mierny dážď 27/15 °C
streda 4. 8. slabý dážď 27/16 °C
štvrtok 5. 8. slabý dážď 18/16 °C

 

Kde nás nájdete