Obec Kostolná pri Dunaji
ObecKostolná pri Dunaji

Aktuality

plagat_irop

Projekt: Riešenie migračných výziev v obci Kostolná pri Dunaji

Dátum: 26. 9. 2023

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území SR.

Odpis stavu vodomeru

Dátum: 11. 9. 2023

Stav vodomerov 2023

ZATVORENÝ STAVEBNÝ ÚRAD

Dátum: 11. 9. 2023

Od 18.09. do 22.09. 2023 bude stavebný úrad zatvorený.


Stanovisko obce Kostolná pri Dunaji k MBÚ Kráľová pri Senci

Dátum: 28. 6. 2023

Stanovisko obce Kostolná pri Dunaji k MBÚ Kráľová pri Senci

Výsledky rozboru pitnej vody zo dňa 4.5.2023

Dátum: 16. 6. 2023

Výsledky rozboru pitnej vody z verejného vodovodu zo dňa 4.5.2023

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ Tureň

Dátum: 7. 6. 2023

Obec Tureň vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Základnej školy Tureň č. 200, 903 01 Tureň,
s nástupom od 1. septembra 2023 na päťročné funkčné obdobie.

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľka MŠ

Dátum: 7. 6. 2023

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
Učiteľ/ka materskej školy v Hrubom Šúre, Hrubý Šúr 205, 903 01
s nástupom od 01.09. 2023

Informácia pre občanov - oddelenie dokladov 30.05.2023 otváracie hodiny

Dátum: 29. 5. 2023

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci informuje občanov

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024      /A gyermek óvodai beíratásának feltételei a 2023/24es tanévre 1

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024 /A gyermek óvodai beíratásának feltételei a 2023/24es tanévre

Dátum: 14. 4. 2023

zápis/beiratkozás

Odpočet spotreby zemného plynu

Dátum: 5. 4. 2023

Za účelom ročného vyúčtovania bude v obci dňa 7.4.2023 vykonávaný odpočet spotreby zemného plynu pre domácnosti (fyzické osoby). Bližšie informácie nájdete nižšie.

Svetový deň vody 2023  1

Svetový deň vody 2023

Dátum: 15. 3. 2023

testovanie vody zo studní

NÁLEPKY NA TKO NÁDOBY

Dátum: 13. 2. 2023

vyzdvihnutie

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Dátum: 3. 2. 2023

DO 6.2.2023 prosíme všetkých ktorí chovajú hydinu a iných vtákov, aby nám oznámili v písomnej forme druh, kategóriu chovaného vtáctva s počtom chovaných kusov.

Priznanie k dani nehnuteľnosti a za psa 1

Priznanie k dani nehnuteľnosti a za psa

Dátum: 13. 1. 2023

informácie k podaniu daňového priznania

KOMUNÁLNY ODPAD V ROKU 2023 1

KOMUNÁLNY ODPAD V ROKU 2023

Dátum: 12. 1. 2023

informácie o zmenách vo vývoze komunálneho odpadu v roku 2023.

Harmonogram vývozu 2023

Dátum: 20. 12. 2022

Harmonogram vývozu 2023

Výzva od spoločnosti ZSE

Dátum: 30. 11. 2022

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach.

Povoľovanie inštalácií fotovoltických zariadení na plochách mimo budov 1

Povoľovanie inštalácií fotovoltických zariadení na plochách mimo budov

Dátum: 26. 10. 2022

Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Povoľovanie inštalácií fotovoltických zariadení na strechách a obvodovom plášti budov 1

Povoľovanie inštalácií fotovoltických zariadení na strechách a obvodovom plášti budov

Dátum: 26. 10. 2022

Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

#

Pozdrav k 690. výročiu prvej písomnej zmienky o obci

Dátum: 18. 8. 2022

Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu

Nový Rámcový návrh Grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023 na pripomienkovanie

Dátum: 23. 6. 2022

Rámcový návrh Grafikonu vlakovej dopravy 2022/2023

Jarný zber odpadu z domácností

Dátum: 28. 4. 2022

29.4.2022 - 30.4.2022

Zápis do materskej školy

Dátum: 8. 4. 2022

Zápis detí do MŠ na šk.rok 2022/23

Meteorologické výstrahy pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec

Dátum: 7. 2. 2022

Meteorologické výstrahy pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec

PORUCHA VEREJNÉHO OSVETLENIA PRI ŠPORTOVOM IHRISKU A JAZIERKU

Dátum: 21. 1. 2022

.

Vypočujte si ENVI-cast

Dátum: 18. 1. 2022

Podcast od spoločnosti ENVI-PAK o triedení odpadu.

Zmenu počtu, objemu alebo frekvencie vývozu komunálneho odpadu

Dátum: 11. 1. 2022

Tlačivo pre rok 2022

Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa

Dátum: 11. 1. 2022

informácie k podaniu DP

Očkovanie v obci proti Covid 19 - Covid 19 elleni védőoltás a faluban

Dátum: 10. 1. 2022

v pondelok 17. 1. 2022 od 10:00 bude v kultúrnom dome v Kostolnej pri Dunaji výjazdový očkovací tím očkovať už po štvrtý raz.
2022. január 17.-én, 10:00-től újra, már negyedszer kerül sor a védőoltásra falunkban a kultúrházban.

Zatvorený úrad počas sviatkov

Dátum: 17. 12. 2021

Zatvorený úrad počas sviatkov

Kalendár vývozu odpadov v roku 2022

Dátum: 15. 12. 2021

Kalendár vývozu odpadu na rok 2022

Zápisnica _ vyhodnotenie VOS IBV

Dátum: 3. 12. 2021

Vyhodnotenie VOS IBV

Zápisnica _ vyhodnotenie VOS _ 94/32

Dátum: 3. 12. 2021

Vyhodnotenie VOS parc.č. 94/32

Zápisnica _ vyhodnotenie VOS _ 94/25

Dátum: 3. 12. 2021

Vyhodnotenie VOS parc.č. 94/25

Zápisnica _ vyhodnotenie VOS _ 94/24

Dátum: 3. 12. 2021

Vyhodnotenie VOS parc.č. 94/24

Zápisnica _ vyhodnotenie VOS _ 94/14

Dátum: 3. 12. 2021

Vyhodnotenie VOS parc.č. 94/14

Zápisnica _ vyhodnotenie VOS _ 94/12

Dátum: 3. 12. 2021

Vyhodnotenie VOS parc.č. 94/12

Zápisnica _ vyhodnotenie VOS _ 94/10

Dátum: 3. 12. 2021

Vyhodnotenie VOS parc.č. 94/10

Nový dopravca - Új busszolgáltató

Dátum: 12. 11. 2021

Od 15.11. sa mení dopravca - November 15.-től új buszszolgáltató lesz

Plastový odpad - nevyvezenie

Dátum: 9. 11. 2021

10.novembra sa nebude vyvážať plastový odpad

Predaj pozemkov pre IBV

Dátum: 5. 11. 2021

Predaj pozemkov v katastrálnom území Kostolná pri Dunaji a v katastrálnom území Malý Šúr, obec Kostolná pri Dunaji, okres Senec.

Predaj pozemku 94/10

Dátum: 5. 11. 2021

Predaj pozemkov v katastrálnom území Kostolná pri Dunaji, obec Kostolná pri Dunaji, okres Senec a to konkrétne parcela reg. „C“ č. 94/10, druh pozemku záhrada o celkovej výmere 177 m².

Predaj pozemku 94/12

Dátum: 5. 11. 2021

Predaj pozemkov v katastrálnom území Kostolná pri Dunaji, obec Kostolná pri Dunaji, okres Senec a to konkrétne parcela reg. „C“ č. 94/12, druh pozemku záhrada o celkovej výmere 103 m².

Predaj pozemku 94/14

Dátum: 5. 11. 2021

Predaj pozemkov v katastrálnom území Kostolná pri Dunaji, obec Kostolná pri Dunaji, okres Senec a to konkrétne parcela reg. „C“ č. 94/14, druh pozemku záhrada o celkovej výmere 108 m².

Predaj pozemku 94/24

Dátum: 5. 11. 2021

Predaj pozemkov v katastrálnom území Kostolná pri Dunaji, obec Kostolná pri Dunaji, okres Senec a to konkrétne parcela reg. „C“ č. 94/24, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 25 m².

Predaj pozemku 94/25

Dátum: 5. 11. 2021

Predaj pozemkov v katastrálnom území Kostolná pri Dunaji, obec Kostolná pri Dunaji, okres Senec a to konkrétne parcela reg. „C“ č. 94/25, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 39 m².

Predaj pozemku 94/32

Dátum: 5. 11. 2021

Predaj pozemkov v katastrálnom území Kostolná pri Dunaji, obec Kostolná pri Dunaji, okres Senec a to konkrétne parcela reg. „C“ č. 94/32, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 34 m².

Uzávera autobusovej stanice - Mlynské Nivy

Dátum: 20. 7. 2021

Z dôvodu úplnej uzávery Autobusovej stanice Nivy v Bratislave budú niektoré spoje meškať alebo budú zrušené.

Výstrahy SHMU

Dátum: 13. 7. 2021

Aktuálne výstrahy pre okres Senec

Výstrahy SHMÚ

Dátum: 7. 7. 2021

Aktuálne výstrahy pre oblasť Senec a okolie na 7.7. a 8.7.2021.

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 24. 6. 2021

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste
na pracovnú pozíciu:
vedúci školskej jedálne
Miesto práce: Obec Hrubý Šúr (základná a materská škola)

Výstrahy SHMÚ

Dátum: 24. 6. 2021

Aktuálne vydané výstrahy SHMU

Výstrahy SHMÚ

Dátum: 21. 6. 2021

Aktuálne vydané výstrahy SHMU 1. stupňa - búrky a 2. stupňa - vysoké teploty


Výstraha pred vetrom 2. stupňa

Dátum: 5. 5. 2021

Dňa 5.5.2021 od 14:00 do 21:00 hod.

Asistované sčítanie 1

Asistované sčítanie / Asszisztált népszámlálás

Dátum: 3. 5. 2021

Asistované sčítanie sa začína 3.5.2021 a potrvá do 13.6.2021.

Zmeny cestovných poriadkov od 7.4.2021

Dátum: 31. 3. 2021

Zmeny cestovných poriadkov Slovak lines

TKO 2021

Dátum: 15. 2. 2021

Nižšie si prečítajte informácie k TKO.

Sčítanie obyvateľstva 2021 1

Sčítanie obyvateľstva 2021

Dátum: 9. 2. 2021

Vážení obyvatelia,
15. februára 2021 začína sčítanie obyvateľov, ktoré sa na Slovensku uskutoční po 10 rokoch. Namiesto tradičného spôsobu to bude prvýkrát plne elektronické sčítanie. Zároveň sa skráti čas pri vypĺňaní – kým v roku 2011 každý z nás odpovedal na 35 rozsiahlych otázok, teraz to bude len polovica z nich.

Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa

Dátum: 26. 1. 2021

Najčastejšie otázky a odpovede

Skríningové testovanie na COVID-19

Dátum: 20. 1. 2021

V Kostolnej pri Dunaji v nedeľu 24. januára 2021

Dôležité otázky a odpovede k odpadom

Dátum: 14. 1. 2021

Najdôležitejšie otázky a odpovede

VÝZVA ku komunálnemu odpadu pre rok 2021

Dátum: 14. 1. 2021

Aktualizácia údajov k počtu a objemu odpadových nádob a frekvencii vývozov komunálneho odpadu

Zmena úradných hodín

Dátum: 11. 1. 2021

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 na obecnom úrade.

Zber odpadu - postup pri reklamáciách

Dátum: 31. 12. 2020

Manuál k odpadom a postup pri reklamáciách súvisiacich so zberom odpadu

Cestovné poriadky z a do Kostolnej pri Dunaji platné od 13.12.2020

Dátum: 1. 12. 2020

Cestovné poriadky na trasách Senec - Šamorín a Senec/Hurbanova Ves - Bratislava a späť pre rok 2020/2021

Odstávka vody

Dátum: 24. 11. 2020

30.11.2020 od 8:30 do 15:00 hod.

List generálneho riaditeľa spoločnosti AVE SK, s.r.o. k úprave cien odvozu a likvidácii komunálneho odpadu

Dátum: 17. 11. 2020

Úprava cien platná od 1. 1. 2021

Plošné testovanie na ochorenie COVID-19

Dátum: 29. 10. 2020

Organizačné pokyny k plošnému testovaniu v obci Kostolná pri Dunaji

Sčítanie domov a bytov v Bratislavskom kraji k júlu 2020

Dátum: 21. 8. 2020

Tlačová správa

Výstraha SHMÚ

Dátum: 25. 6. 2020

Búrky 26. 6. 2020 od 4.00 do 9.00 hod.

Výstraha SHMÚ

Dátum: 14. 6. 2020

Výstraha SHMÚ na deň 14.6.2020

Výstraha SHMÚ

Dátum: 23. 5. 2020

SHMÚ vydal na obdobie od 21.00 hod. dňa 23.05. do 02.00 hod. dňa 24.05.2020 výstrahu 2. stupňa - VIETOR. Koordinacne stredisko IZS Okresneho uradu Bratislava

Čiastkové zmeny v cestovných poriadkoch autobusov od 19.4.2020

Dátum: 16. 4. 2020

V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Pozrite si prehľad.

Svätá omša naživo z Kostolnej pri Dunaji

Dátum: 11. 4. 2020

Veľkonočná nedeľa 12.4.2020 o 11:00 hod.

Zápis do 1. ročníka základnej školy v Hrubom Šúre

Dátum: 3. 4. 2020

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Dátum: 12. 3. 2020

Vláda SR svojím uznesením č. 111 z 11.marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky od 12.marca 2020 od 06:00 hod.

Usmernenie Hlavného hygienika Slovenskej republiky o karanténe v súvislosti s „koronavírusom“

Dátum: 11. 3. 2020

Pre verejnosť.

DOČASNÉ UZATVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

Dátum: 9. 3. 2020

od 9. 3. 2020

Všetko potrebné o koronavíruse

Dátum: 3. 3. 2020

Dôležité informácie

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na rok 2020 - 2027

Dátum: 26. 2. 2020

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na rok 2020 - 2027

Ingatlanadó-bevallás benyújtásának kötelezettsége

Dátum: 23. 1. 2020

Gyakran ismételt kérdések és válaszok

Povinnosť priznania k dani z nehnuteľností a za psa

Dátum: 23. 1. 2020

Najčastejšie otázky a odpovede.

Aktualizácia údajov pre odpady v roku 2020 (pre obyvateľov)

Dátum: 7. 1. 2020

Dôležité usmernenie.

Dôležité otázky a odpovede o systéme zberu odpadov v obci

Dátum: 7. 1. 2020

V súvislosti so zmenou systému zberu odpadu a určení výšky poplatku za komunálny odpad prinášame dôležité otázky a odpovede.

#

Obecné oznamy priamo do mobilu

Dátum: 21. 8. 2019

V našej obci už niekoľko rokov používame obecný rozhlas. Žiaľ, v súvislosti s výstavbou sa však nemyslelo na rozšírenie rozhlasového vysielania do všetkých častí obce. Vysielanie je tiež častokrát ovplyvnené poveternostnými podmienkami, či technickými problémami. Tak, ako sme sľúbili vo volebnom programe, obecný úrad prichádza s bezplatnou službou pre všetkých obyvateľov obce, aby dostávali tie najdôležitejšie informácie o dianí v obci priamo do mobilu.

Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019

Dátum: 4. 5. 2019

Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019

Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019

Dátum: 23. 3. 2019

Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019

Dátum a čas

Dnes je streda, 4.10.2023, 9:05:39

Aktuálne počasie

dnes, streda 4. 10. 2023
slabý dážď 21 °C 14 °C
štvrtok 5. 10. zamračené 22/11 °C
piatok 6. 10. takmer jasno 21/12 °C
sobota 7. 10. zamračené 21/12 °C

 

Kde nás nájdete