HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky Senec - Šamorín-Tureň-Hurbanova Ves platné od 18. novembra 2018
otvoriť

Voľby 2016

Oznámenie Voľby do Národnej rady SR v roku 2016
otvoriť
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča konanej dňa 5.3.2016
otvoriť
Választások a Szlovák Köstársaság Nemzeti Tanácsába - Tájékoztató a választópolgár részére 2016. március 5-én
otvoriť