HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky Senec - Šamorín-Tureň-Hurbanova Ves platné od 18. novembra 2018
otvoriť

Voľby 2017

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 4.11.2017
otvoriť
Zápisnica - vyhlásenie výsledkov 4.11.2017 - Voľby VÚC 2017
otvoriť
Vyhlásenie: Voľba Hlavného Kontrolóra - 2017
otvoriť
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja - 2017
otvoriť
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 2017
otvoriť
Informácie pre Voliča Voľby do orgánov samosprávnych Krajov 4.11.2017 - Választások
otvoriť