HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky Senec - Šamorín-Tureň-Hurbanova Ves platné od 18. novembra 2018
otvoriť

Voľby 2018

Oznámenie - o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 2018
otvoriť
Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
otvoriť
Menovanie zapisovateľov miestnej volebnej komisie 2018
otvoriť
Voľby do orgánov samosprávy obcí konanej dňa 10.11.2018 /dokument v prílohe po Slovensky/
otvoriť
Voľby do orgánov samosprávy obcí konanej dňa 10.11.2018 /dokument v prílohe po Maďarsky/
otvoriť
Oznámenie k voľbám konaných dňa 10.11.2018.PDF
otvoriť
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 2018
otvoriť
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva 2018
otvoriť
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov
otvoriť
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov
otvoriť
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie
otvoriť
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci 10.11.2018
otvoriť