HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky Senec - Šamorín-Tureň-Hurbanova Ves platné od 18. novembra 2018
otvoriť

Výberové konania

Rekonštrukcia materskej školy v Kostolnej pri Dunaji
otvoriť
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy - Óvoda v Kostolnej pri Dunaji s termínom nástupu 1. júl 2018.
otvoriť
Projektové práce kanalizácie KPD - na stiahnutie Microsoft Word s príponou *.doc
otvoriť
Zrušenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky kanalizačnej prípojky KPD
otvoriť
Projektové práce kanalizácie KPD - PDF
otvoriť
Polohopisné a výškopisné zameranie zo dňa 4.5.2018
otvoriť
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Kostolnej pri Dunaji s termínom nástupu 1. január 2018
otvoriť
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Kostolnej pri Dunaji s termínom nástupu 1. júl 2017
otvoriť
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Kostolnej pri Dunaji máj 2014
otvoriť