HLAVNÉ DOKUMENTY

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Verejná obchodná súťaž

Prenájom priestoru 3 v kultúrnom dome 02.05.2019
otvoriť
Prenájom priestoru 4 v kultúrnom dome 02.05.2019
otvoriť
Prenájom priestoru 2 v kultúrnom dome 02.05.2019
otvoriť
Prenájom priestoru 1 v kultúrnom dome 02.05.2019
otvoriť