HLAVNÉ DOKUMENTY

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku
otvoriť
Čestné vyhlásenie občana Slovenskej republiky o trvalom pobyte v cudzine
otvoriť
Informácia pre voliča (T/3) - v maďarskom jazyku
otvoriť
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v anglickom jazyku
otvoriť
Zoznam kandidátov do EP, ktorí sa vzdali kandidatúry
otvoriť
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku
otvoriť
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
otvoriť
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie
otvoriť
Informácia pre voliča (T/3) - v anglickom jazyku
otvoriť
Informácia pre voliča (T/3) - v slovenskom jazyku
otvoriť
Rozhodnutie o vyhlásení voleib do Európskeho parlamentu
otvoriť
Organizačná a technická príprava volieb do Európskeho parlamentu
otvoriť
Volebné okrsky a volebné miestnosti v súvislosti s konaním volieb do Európskeho parlamentu
otvoriť
Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
otvoriť