HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky od 9.12.2018 - Bratislava-N.Dedinka-Senec/Hurbanova Ves
otvoriť
Cestovné poriadky od 9.12.2018 - Senec - Šamorín
otvoriť

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie - o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 2018
otvoriť
Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
otvoriť
Menovanie zapisovateľov miestnej volebnej komisie 2018
otvoriť
Dohoda o spoločnom školskom obvode DODATOK 2018
otvoriť
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy - Óvoda v Kostolnej pri Dunaji s termínom nástupu 1. júl 2018.
otvoriť
Výročná správa obce Kostolná pri Dunaji 2017
otvoriť
Záverečný účet obce Kostolná pri Dunaji 2017
otvoriť
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Kostolnej pri Dunaji s termínom nástupu 1. júl 2017
otvoriť
Oznámenie o zamýšľanej zámene pozemkov
otvoriť
Geometrický plán 32/2013 k zámene pozemkov
otvoriť
Tabuľka konečné vyhodnotenie ponúk 2013 - Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Viacročný rozpočet 2016-2018 Obce Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Dohoda o spoločnom školskom obvode 2018
otvoriť