HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky Senec - Šamorín-Tureň-Hurbanova Ves platné od 18. novembra 2018
otvoriť

Ponuky a vyhodnotenia ponúk

Tabuľka konečné vyhodnotenie ponúk 2013 - Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná pri Dunaji
otvoriť