HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky Senec - Šamorín-Tureň-Hurbanova Ves platné od 18. novembra 2018
otvoriť

Návrhy Všeobecných zaväzných nariadení

Návrh Všeobecné zaväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji o správnych poplatkoch
otvoriť
Návrh Všeobecné zaväzné nariadenie č.4/2015 obce Kostolná pri Dunaji o dani z nehnuteľnosti
otvoriť
Návrh Všeobecné zaväzné nariadenie č.5/2015 obce Kostolná pri Dunaji o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
otvoriť