HLAVNÉ DOKUMENTY

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Návrhy Všeobecných zaväzných nariadení

Návrh VZN č. 8 zrušenie VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce zo dňa 1. 4. 2009
otvoriť
Návrh VZN č. 7 zrušenie VZN o školskom obvode zo dňa 16. 10. 2004
otvoriť
Zásady hospodárenia s majetkom obce Kostolná pri Dunaji (návrh)
otvoriť
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kostolná pri Dunaji (návrh)
otvoriť
Návrh VZN č. 9/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene
otvoriť
Návrh VZN č. 10 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Kostolná pri Dunaji
otvoriť