HLAVNÉ DOKUMENTY

Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Návrhy Všeobecných zaväzných nariadení

VZN č. 4/2019 o správnych poplatkoch (zrušovacie)
otvoriť
Návrh VZN 2/2019 o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa
otvoriť
Návrh štatútu obce Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Návrh VZN 1/2019 na zrušenie predchádzajúceho štatútu obce
otvoriť