HLAVNÉ DOKUMENTY

Cestovné poriadky od 9.12.2018 - Bratislava-N.Dedinka-Senec/Hurbanova Ves
otvoriť
Cestovné poriadky od 9.12.2018 - Senec - Šamorín
otvoriť

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji 28.03.2018
otvoriť
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kostolná pri Dunaji č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
otvoriť
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
otvoriť
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kostolná pri Dunaji č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
otvoriť
VZN č. 2/2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti
otvoriť
VZN č. 3/2018 o miestnej dani za nevýherné automaty
otvoriť
VZN č. 4/2018 o miestnej dani za predajné automaty
otvoriť
VZN č. 6/2018 o miestnej dani za ubytovanie
otvoriť
VZN č. 7/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
otvoriť
VZN č. 8/2018 o poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
otvoriť