HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky Senec - Šamorín-Tureň-Hurbanova Ves platné od 18. novembra 2018
otvoriť

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
otvoriť
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kostolná pri Dunaji č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
otvoriť
Dodatok č.1 k VZN Obce Kostolná pri Dunaji o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1.2018
otvoriť