HLAVNÉ DOKUMENTY

Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 24.3.2019
otvoriť

Oznam

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 7. 2. 2019
otvoriť
Informácia o začatí správneho konania zo dňa 4.3.2019
otvoriť
Viacročný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020
otvoriť
Bezpečnostné upozornenie / Biztonsági felhívás
otvoriť
Informácia o začatí správneho konania zo dňa 28.1.2019
otvoriť
Viacročný rozpočet obce na roky 2019 - 2021
otvoriť
Voľba hlavného kontrolóra obce Kostolná pri Dunaji
otvoriť