HLAVNÉ DOKUMENTY

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Oznam

Klub dôchodcov pozýva na trnavský jarmok 2019
otvoriť
Stavebné povolenie verejnou výhláškou zo dňa 6. 5. 2019
otvoriť
Výzva na voľby do Rady školy MŠ s VJM v Kostolnej pri Dunaji
otvoriť
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 7. 2. 2019
otvoriť
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/-ky materskej školy v Kostolnej pri Dunaji s nástupom od 1.7.2019
otvoriť
Informácia o začatí správneho konania zo dňa 4.3.2019
otvoriť
Výsledky rozboru vody z 29. 14. 2019 - kuchynka obecného úradu
otvoriť
Viacročný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020
otvoriť
Výsledky rozboru vody z 29. 14. 2019 - kuchyňa v materskej škole
otvoriť
Bezpečnostné upozornenie / Biztonsági felhívás
otvoriť
Informácia o začatí správneho konania zo dňa 28.1.2019
otvoriť
Viacročný rozpočet obce na roky 2019 - 2021
otvoriť
Voľba hlavného kontrolóra obce Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
otvoriť