HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky od 9.12.2018 - Bratislava-N.Dedinka-Senec/Hurbanova Ves
otvoriť
Cestovné poriadky od 9.12.2018 - Senec - Šamorín
otvoriť

Oznam

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
otvoriť
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji 28.03.2018
otvoriť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Fyzikálnochemický rozbor pitnej vody - AQUASECO s.r.o. 18.12.2017
otvoriť
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kostolná pri Dunaji č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
otvoriť
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 2017
otvoriť
Informácia o oznámení Územného plánu obce-Zmeny a doplnky č.5
otvoriť
OU Senec posudzovanie strategického dokumentu ZD5:OU-SC-OSZP-2017/009730-002/Gu zo dňa 21.06.2017
otvoriť
KPD ZaD5 Text - Územný plán obce - zmeny a doplnky č.5
otvoriť
Uzemný plán obce Kostolná pri Dnaji - zmeny a doplnky č.5 zo dňa 12.06.2017
otvoriť
Oznámenie o uskutočnení zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.09.2014
otvoriť