HLAVNÉ DOKUMENTY

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Oznam

Stavebné povolenie verejnou výhláškou zo dňa 6. 5. 2019
otvoriť
Výzva na voľby do Rady školy MŠ s VJM v Kostolnej pri Dunaji
otvoriť
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 7. 2. 2019
otvoriť
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/-ky materskej školy v Kostolnej pri Dunaji s nástupom od 1.7.2019
otvoriť
Informácia o začatí správneho konania zo dňa 4.3.2019
otvoriť
Výsledky rozboru vody z 29. 14. 2019 - kuchynka obecného úradu
otvoriť
Viacročný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020
otvoriť
Výsledky rozboru vody z 29. 14. 2019 - kuchyňa v materskej škole
otvoriť
Bezpečnostné upozornenie / Biztonsági felhívás
otvoriť
Informácia o začatí správneho konania zo dňa 28.1.2019
otvoriť
Viacročný rozpočet obce na roky 2019 - 2021
otvoriť
Voľba hlavného kontrolóra obce Kostolná pri Dunaji
otvoriť