Bezpečnostné upozornenie / Biztonsági felhívás

 Bezpečnostné upozornenie

 

 Na základe pravidelnej ročnej kontroly detských ihrísk v našej obci Vás týmto upozorňujeme na dlhodobo technicky nevyhovujúci stav hracích prvkov na detskom ihrisku pri veľkom jazere za obecným úradom. Závady sa počas niekoľkých rokov neodstránili a vzniká tak veľké riziko možného úrazu pri používaní hracích prvkov. Z tohto dôvodu obecný úrad neodporúča vstup na ihrisko. Upozornenia sú rozmiestnené aj na samotnom ihrisku. Rekonštrukciu hracích prvkov v súlade s predpísanými normami budeme realizovať v jarných mesiacoch roka 2019.

 

 Rovnako tak upozorňujeme na stav ihrísk v časti obce „Projekt snov“, ktoré nespĺňajú základné normy určené pre verejne dostupné ihriská. Napriek tomu, že tieto ihriská sa nenachádzajú na obecných pozemkoch, záleží nám na zdraví všetkých občanov, preto ich neodporúčame používať. Riešenie tohto problému sa budeme snažiť nájsť čo najskôr spolu s vlastníkom pozemkov.

 

 Ďakujeme za pochopenie.

 

 Biztonsági felhívás

 

 A falunk közterületein lévő játszóterek rendszeres éves biztonsági ellenőrzésének eredménye alapján figyelmeztetjük a tisztelt lakosságot, hogy a nagy tó mellett a község hivatala mögötti mászóka és csúszda technikai okokból, már hosszú idő óta nem felel meg az előírásoknak! A hibák évek óta nincsenek elhárítva, így nagy a veszélye a baleseteknek a játszótér használata közben.
Ebből kifolyólag a község hivatal nem ajánlja a játszótér használatát. A felhívást a játszótéren is kihelyeztük.
A játszótér egyes részeinek felújítását a 2019 -es év tavaszán fogjuk megvalósítani az előírt normák szerint.

 

 Egyúttal értesítjük a lakosságot, hogy a “Projekt snov” lakóterületen lévő játszótér sem felel meg a közterületi nyitott játszótéri normáknak.
Annak ellenére, hogy ezek a játszóterek nem a falu telkein épültek, érdekünk, hogy óvjuk mindenki egészségét, ezért nem ajáljuk használatukat.
Ezt a problémát igyekezni fogunk minnél hamarább megoldani a terület tulajdonosával.

 

 Megértésüket köszönjük!