Články

Atrakcie

V Ussúrii, na ďalekom východe je mohutná rieka, ktorá tvorí prírodnú hranicu medzi Ruskom a Čínou. Jej brehy sú pokryté hustou tajgou, ktorú väčšiu roka pokrýva sneh. Takémuto podnebiu sa tigre počas svojej evolúcie prispôsobili hustou kožušinou, ktorá sa vlastne stala prvotnou príčinou ich takmer úplného vyhubenia. Druhým dôvodom, prečo v prírode nežije už skoro ani jeden tiger, sú magické vlastnosti, ktoré ľudia tejto nádhernej šelme pripisujú. Nekorunovaný kráľ na Sibíri, tiger ussurijský, zatiaľ súboj s človekom prehráva. Nedovoľme, aby táto šelma – slnko prírody navždy zhaslo.

Čítaj viac
Zverejňovanie informácií

Na základe zákona NR SR č.546/2010 Z.z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1.1.2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako podmienka ich účinnosti.

Čítaj viac
O Obci

Obec Kostolná pri Dunaji patrí medzi menšie obce v okrese Senec. Rozprestiera sa na severnom okraji Podunajskej nížiny vo výmere 807 ha. Z historického hľadiska sa na teritóriu obce v časti Malý Šúr nachádza jedno z najstarších pohrebísk juhozápadného Slovenska. Je datované do staršej doby rímskej. Z archeologického hľadiska sa pokladá za dosiaľ najvýznamnejšie germánske nálezisko. Už koncom minulého storočia sa tu našli rôzne sečné, bodné zbrane, zlomky bronzových a strieborných nádob.

Čítaj viac