Články

O Obci

Starosta obce: Ing. Igor Šillo (od 10. 12. 2018) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10. 11. 2018 Zástupca starostu obce: Mgr.

Čítaj viac
Obecné oznamy priamo do mobilu

Obecné oznamy priamo do mobilu V našej obci už niekoľko rokov používame obecný rozhlas. Žiaľ, v súvislosti s výstavbou sa však nemyslelo na rozšírenie rozhlasového vysielania do všetkých častí obce. Vysielanie je tiež častokrát ovplyvnené poveternostnými podmienkami, či technickými problémami. Tak, ako sme sľúbili vo volebnom programe, obecný úrad prichádza s bezplatnou službou pre všetkých obyvateľov obce, aby dostávali tie najdôležitejšie informácie o dianí v obci priamo do mobilu. Napriek tomu, že obec má vytvorenú skupinu aj na facebooku, správy prostredníctvom sms sú najrýchlejšou formou, ako sa dozviete o dianí v obci okamžite a aj bez pripojenia na internet. Správa vám príde rovno do telefónu ako bežná sms, nech sa nachádzate kdekoľvek.

Čítaj viac
Triedime tetrapakové obaly

Vážení obyvatelia, od 10. 1. 2019 je pri obecnom úrade k dispozícii nový oranžový kontajner na tetrapakové obaly a iné viacvrstvové kombinované materiály. Medzi tieto patria najmä (krabicové) obaly od ovocných a zeleninových štiav, mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov. Prosíme zároveň všetkých, aby kvôli úspore miesta v kontajneri tieto obaly zošliapavali. Ak prinesiete tento odpad v igelitových alebo papierových vreciach, prosíme, tetrapaky vysypte do oranžového smetiaka a vrecia vyhoďte do príslušných kontajnerov.

Čítaj viac
Dane a poplatky v roku 2019

Važení občania, keďže mnohí z vás sa informujú ohľadom platenia daní a poplatku za odpad, chceme len uviesť veci na správnu mieru. Výrub poplatku za odpad vám doručíme najneskôr začiatkom februára 2019. Po jeho zaplatení dostanete príslušnú nálepku, ktorú si nalepíte na smetnú nádobu. Spoločnosť, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu, nám prisľúbila dovtedy odvážať odpad ako doteraz. Nálepky si môžete prevziať na obecnom úrade od 1. februára 2019.

Čítaj viac
Bezpečnostné upozornenie / Biztonsági felhívás

 Bezpečnostné upozornenie    Na základe pravidelnej ročnej kontroly detských ihrísk v našej obci Vás týmto upozorňujeme na dlhodobo technicky nevyhovujúci stav hracích prvkov na detskom ihrisku pri veľkom jazere za obecným úradom. Závady sa počas niekoľkých rokov neodstránili a vzniká tak veľké riziko možného úrazu pri používaní hracích prvkov. Z tohto dôvodu obecný úrad neodporúča vstup na ihrisko. Upozornenia sú rozmiestnené aj na samotnom ihrisku. Rekonštrukciu hracích prvkov v súlade s predpísanými normami budeme realizovať v jarných mesiacoch roka 2019.    Rovnako tak upozorňujeme na stav ihrísk v časti obce „Projekt snov“, ktoré nespĺňajú základné normy určené pre verejne dostupné ihriská.

Čítaj viac